2010-12-30 15:41 #0 av: Skogselva

Kan vara ett bra begrepp att kunna

Ett bestiarium (vocabulum) är en bok som beskriver djur, och var mycket populära under medeltiden. Bland annat Leonardo da Vinci skrev en sådan här bok. Vetenskapen på medeltiden var mycket "magisk" och religiöst bunden, då många djur som beskrivs i böckerna faktiskt finns, så omges dem ändå av mystik. Exempelvis pelikanen sades föda sina ungar genom att slita upp sitt bröst, och blev en levande representation av Jesus. Andra djur som kunde hittas i bestiarier var basilisken (ormkonungen och inte ödlan).

Den första boken går tillbaka till 100-talet e.kr. och hette Physiologus som var en sammanfattning av de antika grekernas kunnande om zoologi. Bland annat Aristoteles fanns med.

Här är en mer modern variant av dessa böcker.